2015.04.27.

Meghívó a Képviselő Testület 2015-04-27-i ülésére

1 Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendelete megalkotásához Letöltés
4 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításához Letöltés
5 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2015-2016. évekre szóló gazdasági programja jóváhagyásához Letöltés
6 Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához Letöltés
7 Előterjesztés a falugondnoki busz beszerzését célzó pályázat benyújtásához Letöltés
8 Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás megfizetésére irányuló megállapodás megkötéséhez Letöltés
9 Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása Letöltés
Megszakítás