2015.06.29.

Meghívó a Képviselő Testület 2015-06-29-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról Letöltés
3 Pályázat benyújtásáról döntés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában Letöltés
4 Előterjesztés a 2015. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez Letöltés
5 Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
6 Előterjesztés társuláson kívüli óvodai ellátásra Letöltés
7 Balatonújlak község rendezési terv módosítása Letöltés
8 Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához Letöltés
9 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása Letöltés
Megszakítás