2015.10.26.

Meghívó a Képviselő Testület 2015-10-26-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Beszámoló a Balatonújlaki Községi Könyvtár 2015. évi működéséről Letöltés
3 Somogyfajsz Község Önkormányzatának a Kéthely és Környéke Szociális Társulásból történő kiválásáról Letöltés
4 Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátása felülvizsgálatához Letöltés
5 Somogy megyei Kormányhivatal helyi adókról szóló 8/2014. (VII.25.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi észrevételének megtárgyalása Letöltés
6 Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás megfizetésére irányuló megállapodás megkötéséhez Letöltés
7 Egyéb Letöltés
Megszakítás