2017.08.16.

Meghívó a Képviselő Testület 2017-08-16-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Tájékoztató a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről Letöltés
4 Előterjesztés az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről Letöltés
5 Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
6 Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez Letöltés
7 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok rekreációs célú hasznosításra való kijelöléséhez Letöltés
8 Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatástárgyában pályázat benyújtásáról Letöltés
9 Előterjesztés a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018.2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásához Letöltés
Megszakítás