2017.10.24.

Meghívó a Képviselő Testület 2017-10-24-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlan rekreációs célú hasznosításához Letöltés
3 Előterjesztés a 2018/2019-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről Letöltés
4 Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2017.(X….) önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
5 Előterjesztés a helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés a főépítészi feladatok ellátására megbízás adásához Letöltés
7 Előterjesztés a Településkép védelmérőlszóló …/2017.(X….) önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
Megszakítás