2018.03.26.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-03-26-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Beszámoló a szociális és ügyrendi bizottság munkájáról Letöltés
3 Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához Letöltés
4 Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításához Letöltés
5 Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megtárgyalásához Letöltés
Megszakítás