2018.06.25.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-06-25-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Előterjesztés a közművelődési szakfelügyeleti jelentés megtárgyalásához Letöltés
3 Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári szolgáltatásairól Letöltés
4 Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
5 Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról Letöltés
6 Előterjesztés az energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásához Letöltés
7 Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a belső ellenőrzési kézikönyv és a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához Letöltés
Megszakítás