2018.12.10.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-12-10-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntésekről Letöltés
2 Beszámoló a Balatonújlak Sportegyesület 2018. évi munkájáról Letöltés
3 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve elfogadásához Letöltés
4 Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
5 Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő d Letöltés
6 Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatához Letöltés
7 Előterjesztés a Kéthely és Vidéke Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a védőnői feladat-ellátási megállapodás módosításához Letöltés
9 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadásához Letöltés
Megszakítás