2019.08.22.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-08-22-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Tájékoztató a községi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről Letöltés
4 Előterjesztés az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről Letöltés
5 Előterjesztés a helyi választási bizottság megválasztásához Letöltés
6 Előterjesztés a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó 2020.-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásához Letöltés
7 Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről készült jelentés megtárgyalásához, intézkedési terv elfogadásához Letöltés
Megszakítás