Képviselő-testületi ülés – 2020.06.29.

Képviselő-testületi ülés – 2020.06.29.

Meghívó a Képviselő Testület 2020-06-29-i ülésére

1 Előterjesztés az új településszerkezeti terv elfogadásához és a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
2 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadási rendelete megalkotásához Letöltés
3 Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításához Letöltés
4 Előterjesztés a 2019. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához Letöltés
5 Előterjesztés az energetikai intézkedési tervek felülvizsgálatához Letöltés
6 Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2019. évi tapasztalatairól Letöltés
7 Tájékoztató a polgármester által veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntéseiről Letöltés
8 Beszámoló a szociális és ügyrendi bizottság munkájáról Letöltés
9 Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzata 2020-2025. évek gazdasági programja jóváhagyásához Letöltés
10 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
11 Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól Letöltés
12 Előterjesztés a 2020. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez Letöltés
13 Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosításához Letöltés
14 Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításához Letöltés
15 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről Letöltés
Megszakítás