Képviselő-testületi ülés – 2021.08.30.

Képviselő-testületi ülés – 2021.08.30.

Meghívó a Képviselő-testület 2021-08-30-i ülésére

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról letöltés
2. Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításához letöltés
3. Tájékoztató a községi önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről letöltés
4. Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről
készült jelentés megtárgyalásához, intézkedési terv elfogadásához
letöltés
5. Az ügyrendi és szociális bizottság elnökének és tagjának megválasztása  
Megszakítás