Hirdetmény – 2021.08.25.

Értesítjük Balatonújlak község lakosságát, hogy a 2021. évi szervezett formában történő EBEK VESZETTSÉG ELLENI védő- és pótol-tására, VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSÉRE az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor: OLTÁS Tűzoltószertár 2021.09.08. (szerda)  7:00 – 7:30 PÓTOLTÁS Tűzoltószertár 2021.09.15. (szerda) 7:00 – 7:15 Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén : 5000 Ft/eb...

Lakossági tájékoztató beiskolázási támogatás nyújtásának változásáról!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy - jogszabályi előírás alapján - a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 18. §-a alapján, pénzbeli beiskolázási támogatást nyújt annak a balatonújlaki állandó lakcímmel rendelkező és Balatonújlak községben életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére a) aki rendszeres...

Hirdetmény – 2021.06.30.

Hirdetmény - Jegyzőkönyv kivonat vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléséről 2021. június 25-én Balatonújlakon megtartott Somogy megyei 14-350150-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata letölthető itt

Hirdetmény – 2021.06.30.

Hirdetmény - Jegyzőkönyv kivonat vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléséről. 2021. június 25-én Balatonújlakon megtartott Somogy megyei 14-350150-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata letölthető itt

GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE

Tájékoztatjuk, hogy csapadékvíz elvezető árok kialakítási, karbantartási munkálatai miatt a gázelosztó vezeték süllyesztése szükséges. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos nyomásmentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében BALATONÚJLAK településen 2021. június 21-én (hétfőn) 12,00-17,00 óra között GÁZSZÜNETET tartunk. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontban a gázszünet idejére...

Gazdálkodási adatok

1. Költségvetések, beszámolók 1.1 Éves költségvetések Költségvetés 2016 Költségvetés 2017 Költségvetés 2018 Költségvetés 2019 Költségvetés 2020 Költségvetés 2021 1.2 Számviteli beszámolók 1.3 A költségvetés végrehajtása Zárszámadás 2016 Zárszámadás 2017 Zárszámadás 2018 Zárszámadás 2019 2. Működés 2.1 A foglalkoztatottak 2.2 Támogatások 2.3. Szerződések 2.4 Egyéb kifizetések 2.5 Európai Unió által támogatott...

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el a) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat működtetése, b) rendezvények, közösségi programok szervezése, c) közművelődési, kulturális programok támogatása, d) a lakosság...

Szervezeti és személyi adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1. Elérhetőségi adatok 1.2. A szervezeti struktúra 1.3.  A szerv vezetői 2. A felügyelt költségvetési szervek - Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal - Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás - Kéthely és Környéke Szociális Társulás 3. Gazdálkodó szervezetek 4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Neve: Somogy Megyei Kormányhivatal Székhelye: Kaposvár...