Képviselő-testületi ülés – 2022.06.13.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-06-13-i ülésére 1.) Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2021. évben végzett könyvtári szolgáltatásairól - letöltés 2.) Előterjesztés a Balatonújlak, Petőfi u. 16. szám alatti ingatlan vonatkozásában településképi vélemény kialakításához - letöltés    

Képviselő-testületi ülés – 2022.05.30.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-05-30-i ülésére 1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról- letöltés 2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2021. évi tapasztalatairól- letöltés 3.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 16/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról önkormányzati rendelet módosításához- letöltés 4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló önkormányzati...

Gázszünet értesítő Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy földgázhálózatunkon gázvezeték rákötési munkálatokat végzünk. A tervszerű beavatkozás biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos nyomásmentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében Balatonújlak településen 2022.06.02-án (csütörtökön) 12:00-17:00 óra között GÁZSZÜNETET tartunk. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontban a gázszünet idejére a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a...

EBOLTÁS Balatonújlak 2022.05.30

H i r d e t m é n y ! Értesítjük Balatonújlak község lakosságát, hogy a  2022.  évi szervezett formában történő   EBEK VESZETTSÉG ELLENI védő- és pót-oltására, VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSÉRE   az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:   O L T Á S Helye Dátuma Időpontja Tűzoltószertár 2022....

Képviselő-testületi ülés – 2022.04.27.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-04-27-i ülésére 1.)Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről - letöltés    2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadási rendelete megalkotásához - letöltés 3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése módosításához- letöltés 4.) Beszámoló az...

Lomtalanítás 2022.04.26-án

  F E  L H Í V Á S Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy 2022. április 26-án (kedden) a község egész területén LOMTALANÍTÁS lesz.   Kérjük, hogy a fenti napon 2022. április 26-án reggel 700 órára helyezzék ki az út mellé, a nagyobb méretű hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyakat, eszközöket....

Hirdetmény! A 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdonosi közössége felhívja tagjainak figyelmét, hogy Somogyi Hunor vadásztársaság területén lévő földterületek után járó 2021. évi haszonbérleti díj kifizetésére 2022. április 11-én illetve 2022. április 21-én kerül sor. Kifizetés helye: 2022. április 11. (hétfő) 09.00-12.00 óra                ...