BALATONÚJLAK TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

BALATONÚJLAK TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

Kedvezményezett neve: Balatonújlak Község Önkormányzata

Projekt címe: Balatonújlak település csapadékvíz-elvezetése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027

Támogatás összege: 350 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2021.12.31.

PROJEKT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA:

Fejlesztési szükség bemutatása

A jelenleg megtervezésre kerülő település részek csapadékvíz elvezető csatornák rendszerei nem képesek feladatukat ellátni, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és fogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, meg kell szüntetni a fenti hiányosságokat. A beruházás megvalósítása során a vízrendezés végrehajtásával a vízi létesítmények olyan állapotba kerülnek, hogy azok vízkárt, elöntést nem okoznak a belterület magán, közösségi, és állami létesítményeiben. Balatonújlak község egyes területein az elmúlt években nagy intenzitású esőzések alkalmával elöntések keletkeztek. Az elöntések a település több utcájában az utca szinttől mélyebben lévő ingatlanokat és a rajtuk lévő épületeket érintette, valamint az árkokból kilépő víz helyenként útburkolat alámosásokat okozott. A csapadékvíz-visszatartási céllal létrehozott záportározó kis kapacitása miatt nem alkalmas az elvezetendő víz sebességének csökkentésére, megtartására. Így a vízgyűjtőn lévő lakossági és önkormányzati ingatlanok folyamatosan veszélyeztetettek, az általánosan alkalmazott vízvisszatartási módszerek és lehetőségek nem nyújtanak kellő védelmet.

A projekt műszaki tartalma

A fejlesztés összhangban van a pályázati felhívás céljaival, tekintettel arra, hogy a projekt keretében Balatonújlak község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. A projekt kertében tervezett intézkedések a település belterületének védelmét szolgáló műszaki beavatkozásokat tartalmaznak, mely beavatkozások tervezése során figyelembe vételre került a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása.

Tervezett beavatkozások bemutatása

Az eddig elkészült és lejárt engedélyű tervanyagok adaptálásával – frissítésével párhuzamosan elkészül első lépésben a település tárgyi csapadékelvezetési koncepciója, majd további ütemben a részletek kidolgozásával a belterületi csapadékelvezetés vízjogi létesítési engedélyezési tervei. Az engedélyezési anyagot megelőző teljes geodéziai felmérés fogja véglegesen meghatározni, a jelenleg szintvonalas térképi állomány alapján az elvezetési irányváltások pontos határpontjait. A tervezett elemek hidrológiai méretezését és hidraulikai ellenőrző számításait a tárgyi tervezési szakaszban kell elkészíteni.

A település fent leírtak alapján jellemzően Nyugatról Kelet felé eső terepen lokális mélypontokkal jellemezhető. A csapadék terhelést Nyugat felöl érkezően a domborzati viszonyok miatt tervezetten át kell vezetni a településen, és a Keleti külterületi részeken eljuttatni a végbefogadóba. A végbefogadóba a csapadék, szintén a domborzati viszonyok és meglévő vízgazdálkodási művek paraméterei alapján csak átemeléssel juttathatók be.

Végbefogadó a „Nyugati övcsatorna” és átemelő telep nyomóoldali surrantójának keresztezési szelvénye (EOV Y = 523615,8885; EOV X = 149990,9680)

Megszakítás