BALATONÚJLAK TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

BALATONÚJLAK TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

Kedvezményezett neve: Balatonújlak Község Önkormányzata

Projekt címe: Balatonújlak település csapadékvíz-elvezetése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027

Támogatás összege: 350 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2023.06.15.

PROJEKT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. A projekt kertében tervezett intézkedések a település belterületének védelmét szolgáló műszaki beavatkozásokat tartalmaznak, mely beavatkozások tervezése során figyelembevételre került a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása.

Tervezett beavatkozások bemutatása:

az eddig elkészült és lejárt engedélyű tervanyagok adaptálásával – frissítésével párhuzamosan elkészítjük első lépésben a település tárgyi csapadékelvezetési koncepcióját, majd további ütemben a részletek kidolgozásával a belterületi csapadékelvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terveit. Az engedélyezési anyagot megelőző teljes geodéziai felmérés fogja véglegesen meghatározni, a jelenleg szintvonalas térképi állomány alapján az elvezetési irányváltások pontos határpontjait. A tervezett elemek hidrológiai méretezését és hidraulikai ellenőrző számításait a tárgyi tervezési szakaszban kell elkészíteni. megoldási javaslatként a koncepció műszaki tartalmának részletes ismertetését prezentáljuk a végbefogadótól a vízgyűjtő területek felső határáig: A település fent leírtak alapján jellemzően Nyugatról Kelet felé eső terepen lokális mélypontokkal jellemezhető. A csapadék terhelést Nyugat felől érkezően a domborzati viszonyok miatt tervezetten át kell vezetni a településen, és a Keleti külterületi részeken eljuttatni a végbefogadóba. A végbefogadóba a csapadék, szintén a domborzati viszonyok és meglévő vízgazdálkodási művek paraméterei alapján csak átemeléssel juttathatók be.

Végbefogadó a „Nyugati övcsatorna” és átemelő telep nyomóoldali surrantójának keresztezési szelvénye (EOV Y = 523615,8885; EOV X = 149990,9680) Az átemelőtelep és a rávezetés oldali Cs-1-0-0 számú külterületi övárok lejárt vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, a települési belterületi csatlakozástól a végbefogadóig, melynek felülvizsgálata és újbóli engedélyeztetése a koncepció szerves része, mivel a csapadék terhelés elvezetése a településről más alternatív műszaki megoldással nem oldható meg. A jelenleg meglévő rendszer működése a település központjára vezeti a csapadék terheket, viszont a meglévő rendszerelemek nem képesek a terhelés fogadására és a biztonságos hidraulikai működésre, viszont egyéb adottságok miatt a kapacitásuk nem növelhető. Tehát a megoldást a csapadék terhelés lefolyási irányvonalának megosztásával tudjuk elérni. A lefolyási fővonalak a település belterületén kívül a Cs-1-0-0 árokban folynak össze és jutnak a végbefogadóba.

 

Az I. levezetési főirány az Északi településrész csapadék terhelését és a Nyugatról a külterületi vízgyűjtőből érkező terhelések egy részét fogadja és vezeti tovább.

– Cs-1-0-1 jelű árok a Kossuth Lajos utca Keleti oldali útárka az utcai magas ponttól Északi irányú lejtéssel kapcsolódik a rendszerhez

– Cs-1-0-2 jelű árok a Kossuth Lajos utca Nyugati oldali útárka az utcai magas ponttól Északi irányú lejtéssel kapcsolódik a rendszerhez.

– Cs-1-0-3 jelű árok a Balaton utca Keleti oldali útárka az utcai magas ponttól Északi irányú lejtéssel kapcsolódik a rendszerhez

– Cs-1-0-4 jelű árok a Balaton utca Nyugati oldali útárka az utcai magas ponttól Északi irányú lejtéssel kapcsolódik a rendszerhez

– Cs-1-0-5 jelű árok a Balaton utca Nyugati oldali ingatlanainak belterületi és a külterület határára húzott övárok a terepi magas ponttól Északi lejtésirányú szakasza, Feladata a nagy mennyiségű, domborzatról lezúduló csapadék terhelés keresztirányú fogadása, és csillapítás után méretezett mederben a levezetése. Ki kell egészíteni a település oldali töltés magasítással, ami az árok mederrendezéséből és a többi kiszoruló meder anyagból készül.

 

A II. levezetési főirány a település Déli belterületi településrész terhelését és a Nyugatról a külterületi vízgyűjtőből érkező külterületi terhelések egy részét fogadja és vezeti tovább.

– Cs-1-1-0 jelű árok, belterületi és külterületi szakaszokból álló övárok. A tárgyi hidraulikailag leválasztott településrész főgyűjtője

– Cs-1-1-1 jelű árok, Templom utca Dél-Keleti útárka, belterületi és külterületi szakasz. Az utca összetett domborzata miatt a középső hidraulikai blokk terhelését segít elvezetni a Cs-1-0-0- számú főgyűjtőbe.

– Cs-1-1-2 jelű útárok a Petőfi Sándor u. Keleti oldali útárka a magas ponti osztásponttól Déli irányú lefolyással.

– Cs-1-2-0 jelű árok, belterületi meglévő és külterületi új metszésű elvezető. A tárgyi hidraulikailag leválasztott településrész és a külterületi Nyugati irányú terhelés elvezetésére létesül ezzel tehermentesítve a központi településrészt. kialakítása a Petőfi Sándor utcától a 178 HRSZ-en meglévő és felülvizsgálandó burkolt szakaszból és a külterületi tervezett (03/2 HRSz.) szakaszból áll.

– Cs-1-2-1 jelű útárok a Petőfi Sándor u. 38 – 74 közti Keleti oldali útárka a magas ponti osztásponttól Déli irányú lefolyással.

– Cs-1-2-2 jelű útárok a Petőfi Sándor u. 37 – 69 közti Nyugati oldali útárka a magas ponti osztásponttól Déli irányú lefolyással.

– Cs-1-2-3 jelű árok a Petőfi Sándor utca Nyugati oldali ingatlanainak belterületi és a külterület határára húzott övárok a terepi magas ponttól Déli lejtésirányú szakasza, Feladata a nagy mennyiségű, domborzatról lezúduló csapadék terhelés keresztirányú fogadása, és csillapítás után méretezett mederben a levezetése. Ki kell egészíteni a település oldali töltés magasítással, ami az árok mederrendezéséből és a többi kiszoruló meder anyagból készül.

– Cs-1-2-4 jelű útárok a Petőfi Sándor u. 96 – 76 közti Keleti oldali útárka a magas ponti osztásponttól Északi irányú lefolyással.

– Cs-1-2-5 jelű útárok a Petőfi Sándor u. 89 – 71 közti Nyugati oldali útárka a magas ponti osztásponttól Északi irányú lefolyással.

– Cs-1-2-6 jelű árok a Petőfi Sándor utca Nyugati oldali ingatlanainak belterületi és a külterület határára húzott övárok a terepi magas ponttól Északi lejtésirányú szakasza, Feladata a nagy mennyiségű, domborzatról lezúduló csapadék terhelés keresztirányú fogadása, és csillapítás után méretezett mederben a levezetése. Ki kell egészíteni a település oldali töltés magasítással, ami az árok mederrendezéséből és a többi kiszoruló meder anyagból készül.

 

A III. levezetési főirány a település Középső belterületi településrész terhelését és a Nyugatról a külterületi vízgyűjtőből érkező terhelések egy részét fogadja és vezeti tovább. Tárgyi megoldás tehermentesítést jelent a település központot jelenleg veszélyeztető csapadékterheléssel ellentétben.

– Cs-1-3-0 jelű árok, Templom utca Dél-Keleti útárka, belterületi szakasz. Az utca összetett domborzata miatt a középső hidraulikai blokk terhelését segít elvezetni a Cs-1-0-0- számú főgyűjtőbe.

– Cs-1-3-1 jelű árok, Templom utca Északi útárka, belterületi részben zárt (Balaton utcától a Kossuth utcáig és a templomkertben) majd nyitott árok, részben burkot, részben földmedrű csatorna szakasz. Valamint a Hegyalja u. Északi útárka. Az utca összetett domborzata miatt a középső hidraulikai blokk terhelését segít elvezetni. csapadékterhelés szempontjából jelenleg a 2. legkritikusabb szakasz.

– Cs-1-3-2 jelű árok a Kossuth utca 34 – 84 között a Keleti oldali útárok a terepi magas ponttól Déli lejtésirányú szakasza. település legkritikusabb jelenlegi szakasza, a koncepció vezérelve a tárgyi árok tehermentesítése a továbbosztással és többmedrű átvezetés kialakításával.

– Cs-1-3-3 jelű árok a Kossuth utca 35 – 71 között, Nyugati oldali útárok a terepi magas ponttól Déli lejtésirányú szakasza.

– Cs-1-3-4 jelű árok a Balaton utca 50 – 2 között a Keleti oldali útárok a terepi magas ponttól Déli lejtésirányú szakasza, részben földmedrű, részben pedig zárt csatorna.

– Cs-1-3-5 jelű árok a Balaton utca Nyugati oldali ingatlanainak belterületi és a külterület határára húzott övárok a terepi magas ponttól Déli lejtésirányú szakasza, Feladata a nagy mennyiségű, domborzatról lezúduló csapadék terhelés keresztirányú fogadása, a középső hidraulikai blokkban, és csillapítás után méretezett mederben a levezetése. Ki kell egészíteni a

település oldali töltés magasítással, ami az árok mederrendezéséből és a többi kiszoruló meder anyagból készül.

– Cs-1-3-6 jelű árok a Petőfi Sándor utca 2 – 36 között a Keleti oldali útárok a terepi magas ponttól Északi lejtésirányú szakasza, földmedrű, árok.

– Cs-1-3-7 jelű árok a Petőfi Sándor utca 1 – 35 között a Nyugati oldali útárok a terepi magas ponttól Északi lejtésirányú szakasza, földmedrű, árok.

– Cs-1-3-8 jelű árok a Petőfi Sándor utca Nyugati ingatlan sora és a Nyugati külterületi vízgyűjtő középső harmadának belterületi és a külterület határára húzott övárok a terepi magas ponttól Északi lejtésirányú szakasza, Feladata a nagy mennyiségű, domborzatról lezúduló csapadék terhelés keresztirányú fogadása, és csillapítás után méretezett mederben a levezetése. Ki kell egészíteni a település oldali koronatöltés magasítással, ami az árok mederrendezéséből és a többi kiszoruló meder anyagból készül.

– Cs-1-3-9 jelű árok a nevezett övárokba irányítja a terhelést a Hegyalja utcából kivezetve, az övárokig.

 

Kéthely Község Önkormányzata építés kivitelezését érintő műszaki tartalom az alábbi:

 

Meglévő állapot ismertetése:

A tervezéssel érintett területen (a Balaton út és Malom utca találkozása, Ady Endre utca, Dózsa György utca, Hegyalja utca, Jókai Mór utca) a csapadékvíz elvezetése részlegesen megoldott. A területre lehulló csapadék vagy elszivárog, vagy a részben meglévő csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre. A terület családi lakóházas jellegű, jelentős ipari tevékenység nincs a településen.

A meglévő csapadékvíz elvezető hálózat nyílt földárok, helyenként burkolt árok, keresztszelvényük, lejtési viszonyaik nem alkalmasak a belterületi ingatlanok bel-és külterületről származó felszíni vizek elleni védelmére.

A település csapadékvíz elvezető rendszere nem lesz a jelen munkával alapjaiban újra gondolva, csupán az egyes kritikus hálózati szakaszok, csomópontok átépítésével, hidraulikai kapacitásuk növelésével a rendszer település szintű működése kerül fejlesztésre, hatékonyabbá téve a hosszan tartó, illetve az özönvíz szerű csapadékterhelés kezelését.

A tervezett létesítmények önkormányzati tulajdonú területen kerülnek elhelyezésre.

 

Átereszek:

  • Bontandó: 60 fm NA 60
  • Épül 139 fm (55 fm NA 60 + 84 fm NA 100)

 

Burkolt árkok:

  • Mederlap burkolat: 72 m2
  • Előre gyártott elem (U-95-40-150): 494 fm (331db)
  • Előre gyártott meder elem (UF-95-100-16,5): 494 fm (494db)

 

Kőfogó:

  • Előre gyártott vályú elem (TB 40/70/50): 11 fm
  • Előre gyártott acélrács (TBF 40): 11 fm
Megszakítás