Egészségfejlesztési programok megvalósítása

Egészségfejlesztési programok megvalósítása

Kedvezményezett neve: Kéthely Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségfejlesztési programok megvalósítása

Támogatási összeg: 57 506 209 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 01. 30.

Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00005

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Somogy megye egyik leginkább frekventált része, a Balaton-part és közvetlen környéke települései által létrehozott konzorcium projektje, a területi lefedettség széleskörű, így egészen speciális településszerkezetekkel találkozunk. A konzorcium vezetője Kéthely Község Önkormányzata, míg konzorciumi partnerként Balatonújlak Község Önkormányzata, Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata, Csákány Község Önkormányzata, Somogysámson Község Önkormányzata, Szőkedencs Község Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, Balatonberény Község Önkormányzata, valamint Balatonkeresztúr Község Önkormányzata vesz részt a projektben. Míg egyes, közvetlen vízparti településeken a lakosságszám ősztől tavaszig alig éri el egy alföldi falu lélekszámát, addig nyáron egy-egy napra akár egy hazai nagyváros lélekszámát is eléri a településen lévők száma. Emiatt a projekt is speciálisan ezen igényekhez igazodik, a konzorcium tagjai több ülést követően jutottak el egy olyan projekttervhez, ami alkalmazkodik ezen speciális feltételekhez, illetve képes izolálni a projekt célcsoportját, a helyi lakosokat.
A projekt megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételekkel rendelkezünk, hiszen az önkormányzatok tulajdonában álló épületek döntő többségben megfelelőek a programok megvalósításához. Tárgyi feltételek javarészt rendelkezésre állnak, amelyek pedig nem, azokat a pályázat keretén belül fogjuk beszerezni, valamint bizonyos eszközöket, melyek a rendezvények lebonyolításához szükségesek, a rendezvényszervező cég biztosít számunkra. A projekt során közreműködik a projektmenedzser szervezet, valamint a megvalósításban közreműködő szakmai vezető, a történeti feltárást végző szakember, ezen felül pedig további személyek, szakemberek vesznek majd részt a rendezvények során a megvalósításban, akiket a rendezvényszervező cég biztosít számunkra a megvalósítás sikerességének érdekében. Minden település kijelölt egy főt, aki mintegy koordinátorként működik együtt a többi konzorciumi tag hasonló pozícióban lévő kollégáival. Kéthely minden település számára jól megközelíthető, azonban több település is vállalta azt, hogy nála szervezhetők konzorciumi ülések a helyi döntéshozók számára. A konzorcium 10 tagból áll, a döntésekben minden település azonos mértékben vesz részt.
A projekt fő célja olyan rendezvények megtartása, amelyek nemcsak a megyén belül, hanem az országban is egyedülállónak pozicionálják a projekt által lefedett térséget, azzal együtt, hogy a projekt célcsoportját a helyi lakosok jelentik. Emiatt nemcsak a Balaton az identitás központja, hanem a térség, ahol az egészséges életmódot favorizálják, illetve az egészséges életmódhoz rendelkezik a térség tradíciókkal és infrastruktúrával.
A projekt kapcsán általánosan meghatározható cél a települések lakosainak helyi közösséghez, valamint társadalomhoz való tartozás, illetve kötődés kialakítása, megerősítése, mellyel lehetőség adódik a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésekben való részvételre. A megvalósítással erősíteni kívánjuk a közösségi szerepvállalást, melynek következménye, hogy a településeken élők aktívan részt vesznek a közösségi életben, együttműködnek egymással a közös ügyek megoldásában, melynek köszönhetően valóban az igényekre reagálva történnek meg a változások, mely hatása már a településekről való elvándorlást is képes csökkenteni. A projekttel célunk elérni, hogy erősödjön a felelősségtudat a köz, valamint a társadalom iránt, ennek hatására képes megerősödni a civil társadalom, együtt pedig könnyebb megoldani a problémákat, valamint szükségletekre reagáló fejlesztéseket végrehajtani.
A projekt célcsoportjába a településeken élő teljes lakosság beletartozik, ennek megfelelően az elérni kívánt célcsoporttagok száma 9883 fő.
A projekt keretében központi elvárás volt a konzorcium részéről az, hogy mivel megfelelően világos koncepcióval rendelkeznek a projektet illetően, ezért a projekt megvalósítási időszakának első, a felmérések megtételéről, tanulmányok kidolgozásáról és közbeszerzésről szóló első három mérföldkő a pályázati felhívásban lehetővé tettnél rövidebb ideig tartson, míg a tényleges szakmai megvalósításra fókuszáló mérföldkövek nagyobb hangsúlyt kapnak, technikai jellegüknél fogva nem időtartamuk, hanem szakmai tartalmuk révén. A projekt megvalósítási időszaka tervezetten 38 hónap. A konzorcium törekedett arra, hogy a kötelezően megvalósítandó tevékenységek mellett választható tevékenységeket minél nagyobb számban valósítson meg, tovább mélyítve ezzel a
A projekttől elvárt minimális eredmény egy, a térség identitását hangsúlyozó rendezvénysorozat megszervezése, azonban a képzéseken való részvétel, illetve a tanulmányutak is fókuszban vannak. A projektidőszakot követően a konzorcium célja a determinált identitás megtartása, amit a képzésben részt vevő kollégák szaktudásának és tapasztalatának köszönhetően várhatóan komolyabb erőfeszítések nélkül végre tudnak hajtani.
A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése:
A közösségeknek lényeges szerepe van az életminőség javításában. Az önkormányzatoknak kiemelten értékesek a civil szervezetek munkája, mivel a benne résztvevő emberek kedvtelésből segítenek, tesznek hasznosat szűkebb környezetüknek. A konzorciumi tagok HEP-ja alapján a pályázók körében vannak olyan települések, melyek aktív közösségi élettel bírnak, de vannak olyanok is, amelyek nem, esetükben még kiemelkedőbb szereppel bír a projekt megvalósítása. A HEP szerint cél a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, különösen a különböző érdekrendű civil közösségek igény szerinti segítése, a civilszervezeteknek fontos szerepük van a közösségépítésben, a kapcsolatok ápolásában is, emiatt a projekt megvalósítása kimagasló szereppel bír a települések esetében. Balatonújlakon nincsenek önszerveződések, az önkormányzat lát el mindent, Sávolyon a hely adott, de lehetőségek szinte alig vannak a tartalmas és igényes művelődésre, kikapcsolódásra, programok, szervezés hiányában.

Megszakítás