Egységes helyi rendeletek

Egységes helyi rendeletek

Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról – hatályos 2024. április 19-től

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról – hatályos 2022. június 15-től

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól hatályos 2021. március 1-től

A helyi közművelődésről hatályos 2021. január 20.

A helyi építési szabályzatról hatályos 2022. július 21-től

A talajterhelési díjról  hatályos 2005. január 01-től

Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról hatályos 2013. december 12-től

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról hatályos 2014. augusztus 01-től

Falugondnoki szolgálatról hatályos 2009. augusztus 26-tól

Helyi adókról hatályos 2024. január 01-től

Helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról hatályos 2017. szeptember 01-től

Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről hatályos 2022.06.01-től

Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről hatályos 2021. március 01-től

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos 2022. január 01-től

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról hatályos 2023. január 01-től

Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről hatályos 2023. szeptember 01-től

Község környezetvédelméről, köztisztaságról hatályos 2020. április 15-től

Község sportja hatályos 2002.01.28-tól

Közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítása szabályairól hatályos 2023. április 01-től

Közterületek filmforgatási célú használatáról hatályos 2013. október 30-tól

Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól  hatályos 2018. június 01-től

Lakáscélú helyi támogatási formákról hatályos 2013. augusztus 27-től

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról hatályos 2023. január 01-től

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2019. április 15-től

Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2020. június 30-tól

Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2021. május 14-től

Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2022. május 10-től

Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2023. április 30-tól

Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról hatályos 2012. június 1.

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól hatályos 2020. július 1-től

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól hatályos 2023. július 01-től

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól hatályos 2023. november 01-től

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről  hatályos 2023. július 1-től

Településkép védelméről hatályos 2022. január 1-től

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről hatályos 2023. november 01-től

 

Megszakítás