Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

Balatonújlak Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján, elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül. Az Önkormányzat és a Hivatal ezen jogszabályi rendelkezések alapján biztosítja Ön számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

I. A kérelmek benyújtásának módja

1) Természetes személy ügyfél esetén

Természetes személy ügyfél az Eüsztv. alapján nem köteles elektronikus ügyintézésre, azonban dönthet úgy, hogy a kérelmeit elektronikus úton nyújtja be. Ebben az esetben rendelkeznie kell Ügyfélkapus elérhetőséggel. Amennyiben Ön még nem rendelkezik

Ügyfélkapuval, a regisztrációt elektronikus úton a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio honlapon keresztül, vagy személyesen bármely Kormányablaknál megteheti.

A természetes személy ügyfél a kérelmeit Ügyfélkapus bejelentkezést követően

 1. az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), online kitölthető űrlapon keresztül vagy
 2. amennyiben valamely ügyben a Balatonújlak Község Önkormányzata / Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnem publikált online kitölthető űrlapot, az általános üzenetküldő szolgáltatáson, az ún. ePapíron (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudja benyújtani.

Az OHP portál használatáról a II., az ePapír használatáról a III. pontban olvashat bővebben.

2) Ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője esetén

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kérelmeit elektronikus úton köteles benyújtani.

A gazdálkodó szervezetek – többek között – a következők:

 • gazdasági társaság (kft., bt, kkt, zrt, nyrt), egyéni cég,állami vállalat,közös vállalat
 • egyéni vállalkozó,
 • végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda
 • alapítvány, köztestület
 • az adószámmal rendelkező egyesület
 • szövetkezet, az adószámmal rendelkező lakásszövetkezet
 • vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat
 • magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
 • európai részvénytársaság, európai gazdasági egyesülés,európai területi társulás,európai szövetkezet

A gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője Cégkapuján (adószámmal nem rendelkező jogi képviselő pedig az Ügyfélkapuján) keresztül köteles a kérelmeit benyújtani. Amennyiben az Ön szervezete még nem rendelkezik cégkapuval, a regisztrációt a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.htmllinken tudja kezdeményezni. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a kérelmeit Cégkapus bejelentkezést követően

 1. az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), online kitölthető űrlapon keresztül vagy
 2. amennyiben valamely ügyben Balatonújlak Község Önkormányzata / Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalmég nem publikált űrlapot, az általános üzenetküldő szolgáltatáson, az ún. ePapíron (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudja benyújtani.

Az OHP portál használatáról a II., az ePapír használatáról a III. pontban olvashat bővebben.

3) Ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző és egyéb közigazgatási hatóság esetén

Az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző és egyéb közigazgatási hatóság a kérelmeit közvetlenül a Hivatali kapuján keresztül köteles benyújtani Balatonújlak Község Önkormányzata / Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhivatali kapujára.

Az Önkormányzat és Hivatal az alábbi rövid nevű és KRID kódú hivatali kapukkal rendelkezik:

 

rövid név

KRID kód

Önkormányzat Balatonújlak

BUJLAK

444799329

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

SGDAU

403154709

 

  II. Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon Ön az alábbi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe:

1) Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Ügyindításra lehetősége van KAÜ-s azonosítással illetve anélkül is.

 • KAÜ-s azonosítással A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon kattintson a „Bejelentkezés” gombra, majd jelentkezzen be az Ügyfélkapus azonosítójával, Elektronikus személyi igazolványával vagy Telefonos azonosítással (a továbbiakban együtt: KAÜ-s azonosítással). Bejelentkezést követően kattintson a „Válasszon Önkormányzatot” gombra, majd írja be a „Település” mezőbe Balatonújlak, vagy az „Önkormányzat neve” mezőben válassza ki Balatonújlak Község Önkormányzatát. Ezt követően a „Kiválaszt” gombra kattintva tudja kiválasztani az Önkormányzatot.

 

 • Az Ügyindítás menüpontban lehetősége van keresni Balatonújlak Község Önkormányzat által már publikált űrlapok között. Az űrlap kiválasztása után az „Online kitöltés” gombra kattintva tudja kitölteni és beküldeni az űrlapot hivatali tárhelyére. Az űrlap beküldés sikerességéről beküldés után visszaigazolást kap az Űrlapkitöltő alkalmazás felületén, valamint a feladási igazolást megtekintheti az Ügyfélkapus tárhelyén is (https://tarhely.gov.hu/).
 • KAÜ-s azonosítás nélkül Az OHP nyitó oldalán (https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) írja be a „Település” mezőbe Balatonújlak vagy az „Önkormányzat neve” mezőben válassza ki Balatonújlak Község Önkormányzatát. Ezt követően a „Kiválaszt” gombra kattintva tudja kiválasztani az Önkormányzatot. Az „Ügyindítás” menüpontban tud keresni Balatonújlak Község Önkormányzat által már publikált űrlapok között. Az űrlap kiválasztása után az „Online kitöltés” gombra kattintva tudja kitölteni az űrlapot. Természtes személyeknek lehetőségük van arra, hogy kérelmeiket nem elektronikus úton, hanem nyomtatást követően papír alapon küldjék be Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Amennyiben Ön ezt a lehetőséget választja, akkor a „Letöltések” menüpontban töltse le a kitöltött űrlapot PDF formátumban, majd nyomtassa ki és postai úton küldje be a
 • 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. 

2) Adóegyenleg lekérdezés

Az OHP felületén keresztül lehetősége van lekérdezni a helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez KAÜ-s azonosítással be kell jelentkeznie az oldalra. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után lekérdezheti az önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az Önkormányzatnál jogosult eljárni.

3) Ügykövetés

KAÜ-s azonosítást követően lekérdezheti az Ön által az OHP felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

 Az OHP szolgáltatás igénybevétele

Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

 1. KAÜ-s bejelentkezéshez kötött funkciók:
  • Ügyindítás (elektronikus űrlap beküldése)
  • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
  • Ügykövetés
  • Adóegyenleg-lekérdezés
  • Saját önkormányzatok listája

 

 1. KAÜ-s bejelentkezésnélkül is igénybe vehető funkciók:
  • Önkormányzat-keresés
  • Beküldés nélküli ügyindítás

III. Az ePapír használata

Az ePapír szolgáltatás egy általános üzenetküldő szolgáltatás, melyen keresztül Önnek bármely olyan ügyben lehetősége van elektronikus úton kérelmet benyújtani, amely ügyben az Önkormányzat vagy a Hivatal még nem publikált online kitölthető űrlapot az OHP felületen.

Az ePapír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/oldalról érhető el Ügyfélkapus bejelentkezést követően.

Az ePapír kitöltésénél javasoljuk, hogy először válassza ki a címzett mezőben Balatonújlak Község Önkormányzatát, majd ezt követően válasszon témacsoportot és ügytípust.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Címzettként csak az Önkormányzatot lehet kiválasztani – a Hivatalt vagy a Jegyzőt nem. Ettől függetlenül természetesen a Hivatalnak vagy a Jegyzőnek is küldhet iratot ePapíron keresztül (ebben az esetben kérjük, hogy az Üzenete szövegében jelezze, hogy a beadványa mely szervezeti egység feladatkörébe tartozik).

Az ePapír felhasználói kézikönyv erről az oldalrólpdf formátumban letölthető.

Megszakítás