Képviselő-testületi ülés – 2022.02.02

Képviselő-testületi ülés – 2022.02.02

Meghívó a Képviselő-testület 2021-12-13-i ülésére

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

2. Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításához – letöltés

3. Határozathozatal a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítési átalányáról – letöltés

4.Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítési átalányának megállapításához

5. Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához – letöltés

6. Előterjesztés a „Balatonújlak település csapadédvíz elvezetése, Kéthely települést érintő csapadék elvezető rendszerelemek átalakítása” projekt kivitelezőjének kiválasztásához. – letöltés

7. Előterjesztés az együttműködési megállapodás megkötéséhez a TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027 projekt keretében – letöltés

8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adásához – letöltés

9. Előterjesztés a HÉSZ módosításához –letöltés

Megszakítás