Képviselő-testületi ülés – 2022.04.27.

Képviselő-testületi ülés – 2022.04.27.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-04-27-i ülésére

1.)Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés   

2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadási rendelete megalkotásához – letöltés

3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése módosításához- letöltés

4.) Beszámoló az ügyrendi és szociális bizottság munkájáról- letöltés

5.) Előterjesztés a 2021. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés  megtárgyalásához- letöltés

6.) Előterjesztés a HÉSZ 3. számú módosításához- letöltés

7.) Előterjesztés a HÉSZ 2. számú módosításához kapcsolódó főépítészi feljegyzés  elfogadásához- letöltés

 

Megszakítás