Képviselő-testületi ülés – 2022.08.30.

Képviselő-testületi ülés – 2022.08.30.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-08-30-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításához – letöltés

3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről – letöltés

4.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről – letöltés

5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséhez – letöltés

6.) Előterjesztés a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VI.27). önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez – letöltés

7.) Előterjesztés a közművelődési szolgáltatási tervet elfogadásához – letöltés

8.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés támogatásához – letöltés

9.) Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2023. január 1-i bevezetéséhez- letöltés

Megszakítás