Képviselő-testületi ülés – 2023.03.13.

Képviselő-testületi ülés – 2023.03.13.

Meghívó a képviselő-testület 2023-03-13-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – letöltés

2.) Beszámoló az ügyrendi és szociális bizottság munkájáról- letöltés

3.) Előterjesztés a 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez – letöltés

4.) Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához- letöltés

 5.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításához- letöltés

 6.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2023-2027. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadásához- letöltés

 

Megszakítás