Képviselő-testületi ülés – 2023.04.24.

Képviselő-testületi ülés – 2023.04.24.

Meghívó a képviselő-testület 2023-04-24-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadási rendelete megalkotásához – letöltés

3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése módosításához – letöltés

4.) Előterjesztés a 2022. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés  megtárgyalásához – letöltés

5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséhez – letöltés

Megszakítás