Lakossági tájékoztató beiskolázási támogatás nyújtásának változásáról!

Lakossági tájékoztató beiskolázási támogatás nyújtásának változásáról!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy – jogszabályi előírás alapján – a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 18. §-a alapján, pénzbeli beiskolázási támogatást nyújt annak a balatonújlaki állandó lakcímmel rendelkező és Balatonújlak községben életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,

b) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

 

A támogatás mértéke gyermekenként:

– bölcsődés/óvodás gyermek esetén 15.000 Ft,

– általános iskolás gyermek esetén 15.000 Ft,

– középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 25.000 Ft,

– felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 50.000 Ft.

A kérelem tárgyév október 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított tanulói, illetve hallgatói jogviszonyigazolást, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

Balatonújlak, 2021. augusztus 24.

Vimmer István

polgármester

Megszakítás