Tájékoztatás az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

K I V O N A T – Balatonújlak Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett, majd a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetre tekintettel a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését belterületen 2021. március 1. és április 15., külterületen szeptember 1. és május 31. közötti időszakban. A tűzgyújtás hétköznapokon 9-16 óra közöttengedélyezett. Ünnepnapokon és hétvégén tilos az égetés!

Fontos, hogy a tűzgyújtás és az égetés során a megfelelő biztonsági intézkedések betartásra kerüljenek. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

E rendelet értelmében tehát 2021. március 1-től a veszélyhelyzet fennállásáig. Balatonújlak Község közigazgatási területén lehetőség van az avar és kerti hulladék égetésére.

Kelt: Balatonújlak, 2021.02.26.

Nagy Gáborné

sk.

Megszakítás