Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről

Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el

a) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat működtetése,

b) rendezvények, közösségi programok szervezése,

c) közművelődési, kulturális programok támogatása,

d) a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása,

e) önkormányzati elismerések,

f) családalapítási támogatás nyújtása

g) lakásalap létrehozásával támogatja a településen megvalósuló lakásépítéseket, vásárlásokat, bővítéseket, korszerűsítéseket

h) időskorúak jubileumi támogatása

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Dokumentumok

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

3. Közszolgáltatások

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás

Közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok,Tanácsház u. 7.

Telefon: 06 40 240 240

A folyékony hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további  információk az alábbi honlapon érhetők el: www.drv.hu

Szilárd hullladékszállítás

PELSO-KOM Nonprofit Kft.

8693, Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 1.

Tel: +36 85 530 076

E-mail:info@pelsokom.hu

A szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további  információk az alábbi honlapon érhetők el:  https://pelsokom.hu/

Temető fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás

4. A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartások

6. Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület 2020. évi munkaterve

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

Bizottságok

Társulások

8. Pályázatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.

Szociális támogatás

9. Hirdetmények

Hirdetmények

10. Közérdkű adatok igénylése

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

Telefon 85-339/210

Email: jegyzo@kethely.hu

10. Ellenőrzés

Ellenőrzések

11. Közzétételi listák

Megszakítás